UE

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz Budżetu Państwa na lata 2007-2013

Zrealizowane projekty:
działanie VI. 3: E- technologie dla przedsiębiorstw.
tytuł projektu: Budowa internetowej sieci komputerowej dla firmy ALT.


UE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR oraz z budżetu państwa na lata 2007-2013

Numer konkursu RPLD.03.02.00-3/09
Zwiększenie konkurencyjności spółki "Alt" poprzez zakup nowoczesnej laserowej linii technologicznej do produkcji wyrobów z poliestru

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego